(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Tin tức hoạt động nội bộ

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

 31/07/2019
Ngày 23/7/2019, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể viên chức, người lao động. Đây là hoạt động quan trọng được tổ chức hàng năm nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, của tập thể người lao động trong việc tham gia xây dựng, phát triển Trung tâm, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Chi tiết