(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ "TINH THẦN, THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHỤC VỤ GẮN VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Nhân dịp Kỷ niệm 133 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024). Sáng ngày 05/6/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã có buổi nói chuyện với tập thể CBNV Trung tâm Hội nghị Quốc gia về chuyên đề "Tinh thần, thái độ của người làm công tác phục vụ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi nói chuyện nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về phong cách, tác phong làm việc của viên chức, người lao động Trung tâm Hội nghị Quốc gia góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.