Xem Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam ở bản đồ lớn hơn
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

  Địa chỉ: Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fax: (+84) 0804.1132


Ban Kế hoạch

Điện thoại: (+84) 983.999.468

(+84) 962.25.11.05

Email: sales@ncc.gov.vn


Ban Hành chính tổng hợp

Điện thoại: (+84) 0804.1123


Quầy Thông tin

Điện thoại: (+84) 0804.1122


Ban An ninh

Điện thoại: (+84) 804.1172


GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên của bạn (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)
Chủ đề
Thông điệp của bạn
TÌM KIẾM
CHI TIẾT LIÊN LẠC
Điện thoại : (+84) 0804.1196
Fax : (+84) 0804.1132
Email : Sales@ncc.gov.vn
Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
BẢN ĐỒ

Xem Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam ở bản đồ lớn hơn