(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA TỔ CHỨC "HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023"

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Hội nghị Quốc gia tổ chức "Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023".

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, lãnh đạo các Ban, Đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm. Hội nghị là diễn đàn để viên chức, người lao động được trao đổi, tham gia ý kiến, được biểu quyết và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, cùng trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm.

Thông qua Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm nêu cao tinh thần xây dựng nét đẹp văn hóa công sở, thiết lập mối quan hệ hài hòa, tôn trọng, trách nhiệm giữa cán bộ quản lý và nhân viên thực thi nhiệm vụ. Từ thực tiễn công tác, Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Hội nghị Quốc gia cùng quyết tâm thực hiện tốt theo phương châm đề ra “Sáng tạo - Phối hợp - Trách nhiệm" hướng tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia chuyên nghiệp, thân thiện và phát triển./.