(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

THƯ CẢM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH ĐỎ 2019 GỬI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Ngày 26/7/2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra Lễ khai mạc ngày hội "Giọt hồng tri ân” - ngày hội hiến máu lớn nhất chiến dịch Hành trình Đỏ.
Hành trình Đỏ là Chiến dịch nhân đạo cấp Quốc gia được thực hiện định kì vào tháng 7 hàng năm do Ban chỉ đạo QG vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo với sự bảo trợ của các cơ quan Bộ, Ngành TW.
Dưới đây là Thư cảm ơn của Ban Tổ chức Hành trình đỏ 2019 gửi đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia để cảm ơn về sự phối hợp tổ chức thành công sự kiện ý nghĩa đó.

Thư cảm ơn