(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Công trình Trung tâm Hội nghị Ariyana Convention Centre

Công trình này được khởi công tháng 3/2016, tổng diện tích 12.000 m2, kết nối với Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng.

Sau khi khánh thành, Ariyana đã trở thành quần thể hội nghị, hội thảo lớn nhất Việt Nam lên tới 5.000 chỗ ngồi và 15 phòng chức năng, đây là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bao gồm CEO Summit.

Dự kiến lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín sẽ đến tham dự các hoạt động trong dịp này.

Công trình này được khởi công tháng 3/2016, tổng diện tích 12.000 m2, kết nối với Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng.

Sau khi khánh thành, Ariyana đã trở thành quần thể hội nghị, hội thảo lớn nhất Việt Nam lên tới 5.000 chỗ ngồi và 15 phòng chức năng, đây là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bao gồm CEO Summit.

Dự kiến lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín sẽ đến tham dự các hoạt động trong dịp này.

Công trình này được khởi công tháng 3/2016, tổng diện tích 12.000 m2, kết nối với Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng.

Sau khi khánh thành, Ariyana đã trở thành quần thể hội nghị, hội thảo lớn nhất Việt Nam lên tới 5.000 chỗ ngồi và 15 phòng chức năng, đây là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bao gồm CEO Summit.

Dự kiến lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín sẽ đến tham dự các hoạt động trong dịp này.