TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA PHỤC VỤ THÀNH CÔNG CÁC SỰ KIỆN LỚN

Trong 4 ngày, từ ngày 14 – 17/11/2019, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã phục vụ thành công 3 sự kiện với quy mô lớn mang tầm cỡ quốc tế: Diễn đàn quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Hội nghị phẫu thuật thần kinh ASEAN lần thứ 18 và Hội nghị Hô hấp Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 24 (APSR 2019).
Với hệ thống hơn 70 phòng họp lớn nhỏ, hơn 12.000m2 diện tích sảnh trong và ngoài tòa nhà, Trung tâm hoàn toàn có thể đáp ứng cho các sự kiện.
Tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, làm việc tăng ca để phục vụ chu đáo, thành công các sự kiện.


Hội nghị Hô hấp Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 24 (APSR 2019) diễn ra từ ngày 14 – 17/11/2019, sử dụng 26 phòng họp lớn nhỏ và khu vực sảnh triển lãm rộng gần 2.600m2

Diễn đàn quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, diễn ra từ ngày 15-16/11/2019 có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sử dụng 06 phòng họp lớn nhỏ và khu vực sảnh triển lãm 3.700m2


Hội nghị phẫu thuật thần kinh ASEAN lần thứ 18 diễn ra từ ngày 16 – 17/11/2019, sử dụng 07 phòng họp lớn nhỏ và khu vực sảnh triển lãm hơn 3.600m2