TỔ CHỨC SỰ KIỆN, NGHỈ DƯỠNG AN TOÀN TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

- Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã và đang được kiểm soát tốt, với tinh thần thực hiện nhiệm vụ kép: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Trung tâm Hội nghị Quốc gia triển khai những quy định đảm bảo an toàn cho khách tổ chức sự kiện, tham dự sự kiện và khách lưu trú tại Trung tâm.

- Cùng tìm hiểu các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình trước, trong và sau khi tổ chức sự kiện, tiếp đón khách lưu trú tại Trung tâm.

 Video này được quay trước ngày 27/4/2021.