THƯ CẢM ƠN CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BĂC GỬI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Ngày 6-8/12/2019, Chương trình kỷ niệm 65 năm Trường học sinh Miền Nam trên đất Bắc và 50 năm các thế hệ Học sinh Miền Nam thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và đã thành công tốt đẹp.
Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm gửi thư cảm ơn, trân trọng ghi nhận và cảm ơn Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, đồng hành, góp phần ý nghĩa vào thành công của Buổi lễ.
Dưới đây là nội dung toàn văn bức thư cảm ơn