THƯ CẢM ƠN CỦA BAN THƯỞNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM GỬI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Ngày 18-20/9/2019, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và đã thành công tốt đẹp.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư cảm ơn, trân trọng ghi nhận và cảm ơn Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, đồng hành, góp phần ý nghĩa vào thành công của Đại hội.
Dưới đây là nội dung toàn văn bức thư cảm ơn