(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 & TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những khách hàng truyền thống của Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong nhiều năm qua. Ngày 09/01/2019, Tập đoàn TKV tiếp tục lựa chọn Trung tâm Hội nghị Quốc gia là đơn vị phục vụ sự kiện Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị được diễn ra tại phòng 241 – một trong hai phòng họp cấp cao của Trung tâm. Đồng chí Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia xin gửi lời chúc mừng đến Tập đoàn về những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính vượt kế hoạch trong năm 2018. Chúc cho TKV có nhiều bứt phá, tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 để có nhiều đóng góp hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.