(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Mặt bằng tầng 1

Phòng 189

- Phòng có diện tích 320 m², nằm tại tầng 1, phù hợp với các sự kiện có quy mô 200 - 300 khách.

- Các sự kiện thường tổ chức như: Hội nghị, Trung tâm báo chí, tiệc, kho để đồ phục vụ sự kiện.