Mặt bằng tầng 1

Phòng 189

- Là phòng có diện tích 320 m², nằm ngay sàn tầng 1, phục vụ sự kiện quy mô 200 ÷ 300 khách.

- Các sự kiện thường tổ chức như: Hội nghị, Trung tâm báo chí, tiệc, kho để đồ phục vụ sự kiện.