NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Hòa chung khí thế vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước đang tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đoàn Thanh niên cơ sở Trung tâm Hội nghị Quốc gia tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ trương " Tuổi trẻ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Kỷ Cương- Đoàn kết - Xung kích - Đổi mới - Sáng tạo".

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Trung tâm nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng mục tiêu và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới.