LỄ KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

Sáng ngày 06/7/2022, lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện nghiên cứu cơ khí (06/7/1962 - 06/7/2022) đã diễn ra tại Trung tâm hội Nghị Quốc gia.

60 năm hình thành và phát triển, cùng sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV, Viên nghiên cứu cơ khí (NARIME) đã luôn sáng tạo và phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn vào các chương trình phát triển kinh tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng là Viện đầu ngành về Cơ khí - Tự động hoá.