HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA NĂM 2022

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Hội nghị Quốc gia tổ chức "Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2022".

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, lãnh đạo các Ban, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm. Hội nghị được tổ chức trên cơ sở thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền dân chủ của viên chức, người lao động tại Trung tâm, tạo điều kiện để viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức, người lao động tại Trung tâm.

Thông qua hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động xây dựng văn hóa công sở, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa cán bộ quản lý và viên chức, người lao động, quyết tâm thực hiện chủ trương của Ban Lãnh đạo trong khuôn khổ, đầy lùi tiêu cực nhằm xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia ổn định, phát triển.