(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA TOÀN QUỐC 2023

Chiều 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá phong trào thi đua của Ngành Văn hóa; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Sự kiện có sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh/Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại biểu là các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Trung ương và các địa phương...