(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

HỘI NGHỊ TRẮC ĐỊA QUỐC TẾ 2019 TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Từ ngày 22 - 26/4/2019 vừa qua,  tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Hội nghị trắc địa Quốc tế 2019 (FIG 2019). Hội nghị được tổ chức bởi Liên đoàn Trắc địa Thế giới (FIG) và Hiệp hội Trắc địa, Bản đồ và Viễn thám Việt Nam (VGCR).

Hội nghị đã thu hút gần 1000 đại biểu và khách mời từ hơn 100 quốc gia và tổ chức Quốc tế tham dự.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã cung cấp 16 phòng họp lớn nhỏ, 3 sảnh rộng lớn phục vụ cho các phiên họp và triển lãm trưng bày của Hội nghị.