(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GMS6 & HỘI NGHỊ CLV10

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ ĐƠN VỊ PHỤC VỤ
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GMS6 & HỘI NGHỊ CLV10

Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6), hội nghị cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 29-31/3/2018. Đây là một trong những sự kiện đa phương lớn được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018. Hội nghị là nơi các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng thân thiện và thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của nhân dân các nước, vì hòa bình và thịnh vượng tại khu vực;  là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi các vấn đề cùng quan tâm về tăng cường hợp tác đầu tư, thúc đẩy thương mại, bảo đảm an ninh và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công.

Tiếp nối thành công  trong việc phục vụ Hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia lại vinh dự được lựa chọn là đơn vị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh GMS6 & Hội nghị CLV10.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị công tác hậu cần bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị.