HỘI NGHỊ KHỞI ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUỐC GIA THỰC HIỆN KINH TẾ TUẦN HOÀN - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 28/6/2022, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2022: "Phát thải ròng bằng không- Từ cam kết đến hành động", Bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức "Hội nghị khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn" tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường, ông Trần Hồng Hà; Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen và lãnh đạo các doanh nghiệp , trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành.