ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PVOIL HÀ NỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Sau một thời gian tạm ngừng phục vụ sự kiện theo quy định, ngày 08/5/2020 Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã bắt đầu hoạt động phục vụ sự kiện trở lại với hàng hoạt các sự kiện như: Đại hội Đảng bộ, Đại hội cổ đông … của các Công ty, doanh nghiệp


Sự kiện “Đại hội Đảng bộ PVOIL Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025” của Công ty CP xăng dầu Dầu khí Hà Nội diễn ra ngày 08/5/2020 đã khẳng định sự thành công trong công tác chuẩn bị và phục vụ sự kiện an toàn.Trung tâm Hội nghị Quốc gia xin gửi lời chúc mừng tới sự thành công của Đại hội. Chúc cho Đảng bộ Công ty CP xăng dầu Dầu khí Hà Nội ngày càng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững./.