Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 18-20/9/2019, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 
Đại hội diễn ra với sự tham dự của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam và gần 1.000 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

Kết thúc Đại hội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã nhận được đánh giá cao từ các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Đại biểu về công tác phục vụ, đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của Đại hội.