ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Hòa vào không khí cả nước chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 24-25/6 tại Phòng 241 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra trang trọng, phấn khởi với hơn 300 đại biểu tham dự đại diện cho các đảng bộ trực thuộc tập đoàn

Trung tâm Hội nghị Quốc gia xin gửi lời chúc mừng tới sự thành công của Đại hội. Chúc cho Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam ngày càng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững./.