ĐẠI BẢN DOANH BÁO CHÍ TẠI SEA GAMES 31 CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG