(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII (14/12/2022-16/12/2022)

Từ ngày 14-16/12/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Sau hơn 2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm 144 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 33 đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII gồm 6 đồng chí đã ra mắt Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cũng đón nhận sự chung vui của 37 tổ chức thanh niên, các đối tác của tổ chức Đoàn trong và ngoài nước. Đặc biệt, đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.