(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Đại hội Đại biểu Công đoàn Cở sở Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra vào chiều ngày 16/5/2023 và sáng ngày 17/5/2023.

Đại hội được tổ chức với bầu không khí dân chủ, cởi mở, các công đoàn viên tích cực, trách nhiệm, tinh thần hăng hái, phấn khởi khi tham dự. Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chính phủ đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành Công đoàn; thảo luận tham gia ý kiến về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực và trình độ chuyên môn, có khả năng tổ chức và thực hiện Nghị quyết Đại hội, có tâm huyết và lòng nhiệt tình, có uy tín trong các phong trào quần chúng, thể hiện được vai trò người đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của công đoàn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.