(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Các sự kiện diễn ra trong 02 ngày 28 và 29/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Trong hai ngày 28 và 29/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra các sự kiện: Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty CP Việt Thái – 260 khách, Đại hội đồng cổ đông thường niên Viglacera 2018 – 400 khách, Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ  2018 – 2023 – 540 khách.

Với hơn 70 phòng họp lớn nhỏ khác nhau cùng trang thiết bị hiện đại, mỗi phòng có sức chứa từ 50 – 3500 khách, Trung tâm Hội nghị Quốc gia có thể đáp ứng đồng thời nhiều sự kiện diễn ra cùng một lúc.

Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ  2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên Viglacera 2018

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty CP Việt Thái