(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Các dịch vụ khác

NCC có khả năng cung cấp đầy đủ và trọn gói các dịch vụ hỗ trợ cho các sự kiện được tổ chức tại NCC:

  • Ẩm thực, bia hơi
  • Quầy bar, café
  • Tham quan du lịch
  •  Quảng cáo, thiết kế, trang trí pano, phông phướn
  • Cho thuê trang thiết bị
  • Liên kết tổ chức các sự kiện bên ngoài
  • Dịch vụ viễn thông: Internet, Hội nghị trực tuyến, ...
  • An ninh
  • Ngân hàng