Các dịch vụ khác

NCC có khả năng cung cấp đầy đủ và trọn gói các dịch vụ hỗ trợ cho các sự kiện được tổ chức tại NCC:

  • Ẩm thực, bia hơi
  • Quầy bar, café
  • Tham quan du lịch
  •  Quảng cáo, thiết kế, trang trí pano, phông phướn
  • Cho thuê trang thiết bị
  • Liên kết tổ chức các sự kiện bên ngoài
  • Dịch vụ viễn thông: Internet, Hội nghị trực tuyến, ...
  • An ninh
  • Ngân hàng

 

 


Bình luận của bạn: