(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Thư cảm ơn từ Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài - Bộ Ngoại giao

Chương trình "Xuân quê hương" là điểm hẹn yêu thương, quen thuộc dành cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài mỗi dịp Tết đến, Xuân về được tổ chức thường niên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Sau thành công của chương trình "Xuân quê hương 2023" diễn ra ngày 14/1/2023. Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã vinh dự nhận được thư cảm ơn cho những đóng góp của Trung tâm cho chương trình từ Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài - Bộ Ngoại giao.