(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Mặt bằng tầng 1

Phòng 103

- Phòng có diện tích 192 m², nằm gần phòng tiệc chính Khánh tiết, trên tường trang trí bức tranh sơn mài khổ lớn.

- Các sự kiện thường tổ chức như: Tiệc chiêu đãi, họp song phương, phòng chờ dành cho khách VIP.