(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ NĂM 2023 CỦA TỔ CHỨC HẢI QUAN THẾ GIỚI (WCO) PHỐI HỢP VỚI HẢI QUAN VIỆT NAM

Từ ngày 10 - 12/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) phối hợp với Hải quan Việt Nam tổ chức với chủ đề “Đón đầu kỷ nguyên số: Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới và nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp”.

Sự kiện lần này có sự góp mặt của các diễn giả là lãnh đạo, chuyên gia của các tổ chức quốc tế, của hải quan các nước, các công ty đa quốc gia cung cấp giải pháp công nghệ về hải quan, cùng hơn 50 gian triển lãm giới thiệu các công nghệ mới của các doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực hải quan và thương mại. Tham dự và phát biểu tại Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.