(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022

Ngày 12/12/2022, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác nổi bật mà TTHNQG đã đạt được, đặc biệt là những thành công trong công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm trong suốt năm 2022.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn chỉ đạo trong năm 2023 tiếp theo, Đảng bộ Trung tâm Hội nghị Quốc gia cần tập trung, gương mẫu thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị an toàn, hiệu quả nâng tầm theo tiêu chuẩn quốc tế; Quản lý, vận hành, khai thác tối đa cơ sở hạ tầng, tạo nguồn thu để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên; Đổi mới cơ chế hoạt động của TTHNQG để đảm bảo được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa, giữ gìn chống xuống cấp công trình; Sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại Hội nghị, căn cứ phương châm hoạt động Đảng ủy, Ban Giám đốc đề ra “Kỷ cương - Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, Ban Chấp hành Công đoàn TTHNQG đã phát động trong phào thi đua năm 2023 với chủ đề “Kỷ luật tốt – Trách nhiệm cao – Phối hợp chặt – Hiệu quả vững” tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn TTHNQG.