(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA - LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT VỮNG MẠNH TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG

Tổ chức Đoàn thanh niên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia là một trong những tổ chức chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan.

Với tổng số 182 đoàn viên trong tổng số 335 CBNV, đây là một lực lượng nòng cốt hùng mạnh có đóng góp vô cùng to lớn trong những thành công xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tháng 6 năm 2019, Đoàn cơ sở Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã tổ chức Đại hội các Chi đoàn để bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Sau những buổi làm việc nghiêm túc, trung thực và dân chủ, Đại hội các Chi đoàn đã thành công tốt đẹp và bầu ra được Ban chấp hành có đủ Tâm – Tài – Đức.

Với bộ máy mới, chắc chắn Đoàn thanh niên Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ có nhiều hơn nữa những đổi mới trong cách thức hoạt động, vận dụng sáng tạo, phù hợp để đạt được những kết quả nhất định, đem lại nhiều thành tích đáng tự hào không chỉ trong các hoạt động Đoàn mà cả trong nhiệm vụ chung của cơ quan.