(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

DIỄN ĐÀN KINH TẾ-XÃ HỘI VIỆT NAM 2023 VỚI CHỦ ĐỀ "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NỘI SINH, KIẾN TẠO ĐỘNG LỰC CHO TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"

Sáng 19/9, Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững" đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam là hoạt động thường niên của Quốc hội, được tổ chức từ năm 2021. Diễn đàn năm nay có sự tham dự của hơn 400 đại biểu tham gia trực tiếp và kết nối với một số điểm cầu của các học viện, trường đại học, diễn giả, nhà khoa học..

Diễn đàn năm nay tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ bối cảnh quốc tế; các căng thẳng, xung đột, xu hướng dịch chuyển địa kinh tế và thách thức mới đối với phục hồi, phát triển của kinh tế thế giới; chính sách kinh tế của các nước lớn, các đối tác thương mại chính của Việt Nam và tác động đến Việt Nam.