(+084)804.1196 Messenger Gmail Đặt chỗ

Đặt chỗ

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2024

Sáng ngày 08/5/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đã diễn ra sự kiện về Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, là sự kiện lớn nhất trong năm 2024 về chuyển đổi số của ngành Ngân hàng. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cùng Lãnh đạo một số Bộ, Ngành.

Sự kiện nhằm lan tỏa những kết quả tích cực của ngành Ngân hàng trong chuyển đổi số, hội thảo chuyên đề lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề: “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” cùng các gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới nhất của các ngân hàng, trung gian thanh toán, doanh nghiệp công nghệ...đã tạo nên nhiều hoạt động ấn tượng trong sự kiện.