Thời gian bắt đầu: 13/01/2015

Thời gian kết thúc: 23/01/2015

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam

Loại sự kiện: Các loại hình tiệc

Ngày 4/8/2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tập Đoàn G.HOME (Everhome) đã tổ chức Hội nghị khách hàng 2013.


 

TÌM KIẾM
CHI TIẾT LIÊN LẠC
Điện thoại : (+84) 0804.1196
Fax : (+84) 0804.1132
Email : Sales@ncc.gov.vn
Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
BẢN ĐỒ

Xem Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam ở bản đồ lớn hơn