Thời gian bắt đầu: 28/08/2015

Thời gian kết thúc: 28/08/2015

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam

Loại sự kiện: Hội nghị hội thảo

Ngày 28/8/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Văn phòng Chính phủ (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2011-2015

TÌM KIẾM
CHI TIẾT LIÊN LẠC
Điện thoại : (+84) 0804.1196
Fax : (+84) 0804.1132
Email : Sales@ncc.gov.vn
Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
BẢN ĐỒ

Xem Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam ở bản đồ lớn hơn