Hệ thống phòng đa dạng, đặc biệt là hệ thống sảnh trong và ngoài tòa nhà với tổng diện tích lên đến hơn 12.000m2, NCC có thể đáp ứng tổ chức các triển lãm, giới thiệu sản phẩm lớn cùng các dịch vụ đi kèm như:

- Thiết kế, dàn dựng.
- Cho thuê mặt bằng và các trang thiết bị, dịch vụ kèm theo.
- Quảng cáo và tuyên truyền.